5 години гаранция - гаранционни условия

Duravit Aktiengesellschaft, Werderstraße 36, 76132 Hornberg, Германия (наричано по-нататък „Duravit“), предлага за крайни клиенти 5 години търговска гаранция за избрани продукти. Условията и детайлите се съдържат в посочените по-долу гаранционни условия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Render time page: 704 ms - standard :: 8a8a818d6fbd64c8016ffb4839193151

Node: duravit-red2-wga201.dmz.duravit.de / DM: false / PDB: 2020-11-23-1223

    
	    cache-standard: ru.duravit.com_8a8a818d6fbd64c8016ffb4839193151_2020-11-23-1223_ru-ru :: false